Libro blanco de la coordinación sociosanitaria en España'

Tipus de document
Autor

Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad

Entradeta

Aquest llibre blanc elaborat pel Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad preten posar sobre la taula reflexions i recomanacions perquè ha arribat el moment d'aprofitar la complementarietat d'ambdos sistemes, articulant-los en xarxa per satisfer de manera correcta les circumstàncies que envolten a la persona i que limiten el seu ple desenvolupament.

Tipus de publicació
Drets socials
Data del document
OLD Nid
1246