Presentació de l’Estudi sobre l’estat de la Digitalització al Tercer Sector

L’Estudi sobre l’Estat de la Digitalització al Tercer Sector és un document que vol conèixer com és la implantació de la digitalització en les entitats socials i quines necessitats tenen per desenvolupar la seva capacitat innovadora.

Una de les dades més rellevants de l’estudi és que un 49% de les organitzacions no poden utilitzar certes tecnologies degut a la bretxa digital que afecta les persones a les quals atenen i ofereixen suports. Per altra banda, també revela que el 38% tampoc poden fer-ho per la manca d’habilitats digitals de les professionals del tercer sector. Aquestes són les principals barreres perquè puguin treure el màxim profit de les TIC junt amb el finançament. El 62% de les entitats socials declara tenir problemes per transformar-se digitalment per la manca de recursos econòmics per desenvolupar eines digitals.

Tipus de document
Entradeta

Document que resum les principals conclusions de l’Estudi sobre l’estat de la digitalització al Tercer Sector, elaborat per m4Social, el projecte d’innovació digital en l’àmbit social de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.

Tipus de publicació
Àmbits d'intervenció
Data del document