Les barreres a la participació política: una qüestió de democràcia i cohesió

El dossier repassa les barreres que tenen les persones amb discapacitat, les persones estrangeres en situació administrativa irregular, les que no tenen llar, les privades de llibertat, els infants i els adolescents i les persones grans per accedir a la participació política, unes dificultats que impedeixen que siguin ciutadanes de ple dret. 

Entradeta

Nou dossier 'Catalunya Social' de la Taula del Tercer Sector que repassa els principals obstacles amb els quals es troben determinats col·lectius en situació vulnerable per exercir els seus drets polítics.

Tipus de publicació
Àmbits d'intervenció
Data del document