4 anys de RGC: "S'han de fer millores davant les pitjors dades de pobresa dels últims 10 anys"

Quatre anys més tard de la posada en marxa, 160.000 persones reben la prestació, un 10% de les persones en situació de pobresa a Catalunya. 

Content
Esquerra

La Taula del Tercer Sector Social fa balanç dels quatre anys d’implementació de la renda de ciutadania que, actualment, arriba a 168.000 persones a Catalunya. El grau cobertura és d’un 10% de les persones en situació de pobresa a Catalunya, que són més d’1.600.000 (Enquesta de Condicions de Vida. IDESCAT, juliol 2021). Les entitats socials creuen que l’evolució de la prestació és positiva perquè la gestió ha anat millorant progressivament però que, davant les pitjors dades de pobresa dels últims 10 anys, cal introduir-hi més millores perquè funcioni al 100%. “Si volem que aquest dret arribi a totes les persones que estan en una situació de pobresa severa i sigui efectiu, cal continuar aplicant més canvis en la renda garantida de ciutadania perquè aquest context de crisi social greu ho demana”. 

La Taula defensa que aquest dret és absolutament indispensable per lluitar contra una pobresa crònica que ha empitjorat amb la crisi social de la Covid-19 i per això proposa canvis perquè els requisits continuen sent massa excloents, el càlcul dels ingressos és rígid, la compatibilitat amb les rendes del treball és massa exigent, no és compatible amb les ajudes a l’habitatge, les taules territorials no estan en marxa i segueix sense haver-hi una correcta coordinació amb l’ingrés mínim vital, entre altres raons.

D’altra banda, el tercer sector social valora positivament la creació de la Comissió de Govern de la RGC, un òrgan de cogovernança que avalua i fa el seguiment de l’aplicació i el funcionament de la prestació i que compta amb representants de la Generalitat, organitzacions sindicals i empresarials, entitats representatives del treball social i del món local i les mateixes entitats socials.