Acord pels pressupostos: "Ho celebrem, però, encara hi ha marge de maniobra per garantir l’accés als drets socials dels col·lectius més vulnerables"

Fa una crida als grups parlamentaris a millorar el projecte de llei en la seva tramitació parlamentària.

Content
Esquerra

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya celebra que Catalunya disposarà de nous pressupostos, però, adverteix que encara hi ha marge de maniobra per garantir l’accés als drets socials dels col·lectius en situació de més vulnerabilitat. "L’impacte social de la pandèmia és tan greu i profund que, ara més que mai, cal blindar un finançament en polítiques socials que és urgent i de màxima prioritat per assegurar la sortida a les persones amb més dificultats" defensa la Taula.

Tot i això, les entitats socials asseguren que “l’augment de les partides socials és positiu, però, que aquest anunci no es pot limitar a un titular sobre les quantitats perquè és tan important el quant, com l’on i el com”. A la Taula, li preocupa que no hi hagi una concordança entre el Pla de Govern, el Pla Normatiu i els pressupostos. “Hi ha accions del Pla de Govern, que no estan recollides als pressupostos o al pla normatiu i a l’inrevés. L’acció del Govern ha d’anar coordinada en aquests tres àmbits (polític, econòmic i legislatiu) perquè sigui coherent i eficaç”. Per exemple, el pla de rescat social és dins el Pla de Govern, però no queda recollit en els nous comptes igual que el Pla Estratègic de Serveis Socials, clau per a la dignificació i modernització d’aquests serveis imprescindibles en aquest context d’extrema gravetat social.

També li preocupa que els pressupostos no incloguin, un altre cop, el demandat increment de l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya), que no es revisa des del 2010. La revisió és apressant perquè aquest indicador serveix per valorar la situació de necessitat d’una persona a l’hora d’accedir a prestacions socials i també marca la quantia que es percep, com és el cas de la renda garantida de ciutadania. A més, la Taula recorda que, en els últims anys, l’IPREM (el mateix barem estatal) sí que s’ha actualitzat igual que el salari mínim interprofessional, el que agreuja cada vegada més la bretxa entre les persones treballadores i les que tenen dificultats per accedir al treball.

A banda d’establir i impulsar el pla de rescat social, el 2n Pla Estratègic dels Serveis Socials i l’actualització de l’IRSC, la Taula del Tercer Sector fa una crida als grups parlamentaris a millorar el projecte de llei en la seva tramitació parlamentària perquè es tingui en compte altres prioritats de les entitats socials com la compatibilitat de la renda garantida de ciutadania amb les prestacions d’ajuda a l’habitatge, la recuperació de les retallades en polítiques actives d’ocupació, la concreció del pla de salut mental en infància i adolescència i del pla de lluita contra la bretxa digital per evitar que aquesta fractura eixampli encara més les desigualtats existents. D’altra banda, en clau de sector, la Taula proposa la revisió del sistema de subvencions i el suport a les estructures organitzatives del tercer sector de segon i tercer nivell