"Cal reforçar les polítiques d’igualtat de gènere per reduir la pobresa i les desigualtats en les dones"

Reclama que s’incorpori la perspectiva de gènere en el disseny, execució i avaluació de les polítiques socials per garantir la igualtat efectiva entre dones i homes. 

Content
Esquerra

La Taula del Tercer Sector reclama al nou Govern que reforci les polítiques d’igualtat de gènere per reduir la pobresa i les desigualtats que pateixen les dones, sobretot en aquest context de crisi socioeconòmica derivada de la Covid-19 en el qual les dones són les més afectades. La pandèmia està agreujant la pobresa en les dones, un fenomen que en els últims anys ha anat creixent.

La Taula alerta de la relació directa entre pobresa i dona: estan més exposades i tenen més risc de patir una situació d’empobriment pel fet de ser dones. La taxa de risc de pobresa en les dones és del 20% i la de les llars monoparentals, un 80% encapçalades per dones que totes soles afronten la criança dels seus fills/es, és de gairebé el 50%. A més, aquest risc encara augmenta més si la dona té una discapacitat, un problema de salut mental, és d’origen migrat o pertany al col·lectiu del poble gitano o LGBTIQ+. D’aquí, la importància que les polítiques socials incorporin la perspectiva de gènere en el disseny, execució i avaluació per garantir la igualtat efectiva entre dones i homes, combatre les desigualtats de gènere sobretot en el treball i la vida social i per prevenir i lluitar contra la violència masclista, una demanda reiterada de la Taula des de fa anys. 

La bretxa de gènere s’evidencia sobretot en el treball: feines precàries, sous més baixos (22% de bretxa salarial) i a temps parcial (el 20% de les dones tenen aquests contractes), com a conseqüència, els ingressos són més baixos. Aquests factors empobreixen les dones.