Catalunya continua discriminada en la distribució del 0,7% de l’IRPFF

L’any passat el Ministeri va destinar a programes socials a Catalunya només un 14,17% del total de 210 M€ distribuïts. Van ser 29,7 M€, és a dir, 22 M€ menys del total aportat pels contribuents catalans en fer la declaració de la renda.

Content
Esquerra

El Departament de Benestar Social de la Generalitat ha analitzat les subvencions del 0,7% de l’IRPF destinades a programes socials a Catalunya d’aquests darrers anys, i ha constatat una vegada més que la participació catalana (que sempre s’ha situat al voltant del 14%) segueix distant molt del criteri de població (19%) o de l’aportació dels contribuents catalans (25%).

Concretament l’any passat el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat va destinar a programes socials a Catalunya només un 14,17% del total de 210 M€ distribuïts per a projectes d’entitats socials. Van ser 29,7 M€, és a dir, 22 M€ menys del total aportat pels contribuents catalans en fer la declaració de la renda, i 10 M€ menys que si s’apliqués un criteri de repartiment en funció de la població de cada territori.

Per aquest motiu, la Taula del Tercer Sector s’ha adreçat per carta a la nova Secretària d’Estat de Serveis Socials, Susana Camarero, per demanar-li  que en aquesta propera convocatòria de 2014 el Ministeri incrementi el percentatge del total destinat a programes socials a Catalunya.

La convocactòria de 2014 d’aquests ajuts està previst que es publiqui al BOE en les properes setmanes, sense canvis significatius respecte la convocatòria de 2013. Fa uns mesos ja s’havia especulat sobre la possibilitat que la convocatòria presentés canvis importants en els requisits d’algunes entitats per a poder-s’hi presentar. Alhora la justícia està pendent de pronunciar-se sobre els recursos presentats per alguns sindicats i pel govern català sobre la convocatòria de 2013.

El conflicte competencial entre l’Estat i la Generalitat per aquest tema té un llarg recorregut. El darrer episodi fou el BOE del dia 9 de gener, que informava que la Generalitat havia interposat un recurs contencios-administratiu davant del Tribunal Suprem contra el Reial Decret 535/2013, de 12 de juliol, pel qual s’establien les bases reguladores per a la concessió de subvencions a entitats del Tercer Sector d’àmbit estatal col·laboradores amb la Secretaria d’Estat de Serveis Socials i Igualtat. Aquest decret és el que regula el nou sistema del 0,7% de l’IRPF i de Règim General destinat a entitats socials, que va ser reformat l’any passat per l’Estat per esquivar les 12 sentències dels darrers anys del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem que l’obligaven a territorialitzar aquestes subvencions.

Dreta
Temàtica