ECOM demana més ajuts a l’ocupació de les persones amb discapacitat

Insta les administracions a impulsar polítiques transversals i protegir els llocs de treball. 

Content
Esquerra

ECOM, la federació d’entitats de la discapacitat física i orgànica de Catalunya, ha demanat més ajuts a l'ocupació d'aquestes persones davant la greu crisi social i econòmica derivada de la pandèmia i l'agreujament de les dificultats d'inclusió que ja fa mesos que observen les entitats. L'organització considera que les solucions socials a aquesta crisi no poden deixar a “cap col·lectiu vulnerable enrere” i demana que les administracions implementin de forma “urgent” polítiques públiques i “transversals” que responguin a la necessitat d'incorporar al mercat laboral a les persones amb discapacitat. “Cal que les administracions contemplin més ajuts a les Polítiques Actives d'Ocupació, i que tinguin en compte a tots els agents implicats en l'ocupabilitat de les persones amb discapacitat”, ha reclamat Antonio Guillén, president d'ECOM. També ha remarcat que la tasca de les entitats socials especialitzades és “fonamental”. “Hem estat al costat de les persones durant tota la pandèmia. A més, hem hagut de flexibilitzar els programes, sense saber quines conseqüències tindria aquesta nova metodologia per a les entitats, sense comptar amb un finançament extra per a aquest sobreesforç”, ha subratllat.

Davant d'aquesta situació, ECOM reivindica més finançament a les entitats socials amb programes d'inclusió laboral i més flexibilitat en aquests programes perquè s'adeqüin a les necessitats de cada territori. L'organització també demana “més estabilitat” a través d'un sistema concertat amb l'administració pública. És a dir, que els serveis d'inclusió laboral de les entitats socials passin a formar part de la cartera de serveis de l'administració amb la qual cosa s'aconseguiria que tinguessin un finançament “més estable, amb subvencions menys burocràtiques i més adaptades a les necessitats reals de les persones”.

ECOM reclama també al Govern que s'impulsin “línies de suport” al teixit empresarial i productiu perquè les persones amb discapacitat puguin mantenir l'ocupació i perquè es pugui generar nous llocs de treball. Dins d'aquestes, sol·licita de forma “específica”, ajuts extraordinaris i urgents per als Centres Especials de Treball, per poder mantenir l'ocupació de les persones amb discapacitat que hi treballen i per poder garantir la seva “sostenibilitat i viabilitat”. Segons les dades més recents de l'Observatori sobre la Discapacitat i el Mercat de Treball a Espanya (Odismet), des dels inicis de la pandèmia el 37% de les persones amb discapacitat s'han vist afectades per un ERTO, mentre que aquesta dada és del 3% en la resta de la població. 

En aquest escenari, ECOM reclama que les administracions facin els pagaments de les prestacions a temps i que s'asseguri que no es tornen a donar retards en els ingressos d'aquestes. Durant els mesos de pandèmia, l'entitat assegura que ha arribat a veure casos de persones amb discapacitat que han hagut de fer front a l'impagament de les prestacions durant 6 o 9 mesos. “És inadmissible el retard en els pagaments de les prestacions, perquè incrementa la vulnerabilitat del col·lectiu i comporta més risc d'exclusió social”, adverteix Guillén, “durant tots aquests mesos els ingressos d'aquestes persones han disminuït però les despeses han seguit sent les mateixes”.