"El rescat social comença per garantir l'accés al treball"

La Taula del Tercer Sector alerta del fort impacte laboral de la Covid-19 en els col·lectius en situació vulnerable que ja tenien greus dificultats abans de la pandèmia. 
 

Content
Esquerra

La Taula del Tercer Sector Social de Catalunya es mostra molt preocupada pel fort impacte laboral de la Covid-19 en els col·lectius amb major situació de vulnerabilitat (dones, joves, persones amb discapacitat, amb trastorn mental, en risc d’exclusió social com aturats de llarga durada, persones migrades o provinents de recursos penitenciaris, entre altres) i reclama rapidesa a l’hora de desplegar les polítiques actives d’ocupació, destinades a la inserció i formació laboral de les persones que tenen més dificultats per trobar feina i també estabilitat política perquè la falta de Govern impedeix avançar en l’estratègia d’ocupació que s’ha de desenvolupar a Catalunya. 

“L’oportunitat d’incorporar-se de nou al mercat laboral depèn d’aquestes polítiques i els estralls de la Covid-19 són tan clars i greus que no hi ha temps de perdre. Com més aviat es despleguin, abans serà la sortida. El rescat social comença per garantir l’accés al treball, un dels pilars fonamentals per tenir una vida digna i autònoma” remarca la Taula, que també demana polítiques interseccionals, és a dir, que tinguin en compte els factors que agreugen estar en una situació de precarietat i que la pandèmia ha evidenciat: ser dona, ser d’origen migrat, tenir una determinada edat, tenir una discapacitat, un trastorn de salut mental, pertànyer al col·lectiu LGTIBQ+ o al poble gitano, etc. 

L’Estat ha anunciat els diners que Catalunya rebrà per implementar-les: 449,8 M€ (345 milions de la Conferència Sectorial d’Ocupació i Relacions Laborals i 103 milions més de la Conferència Sectorial de Qualificacions i Formació Professional). Malgrat que hi ha un increment respecte al 2020, quan es va rebre 302,5 M€ de la Conferència Sectorial d’Ocupació i Relacions Laborals, la Taula considera que aquest augment és insuficient perquè no es compensa la retallada dràstica de 86 M€ de l’any passat i perquè, amb l’actual crisi socioeconòmica, no es pot perdre ni un sol euro. 

Les entitats socials també demanen a la Generalitat participar activament en la definició i l’impuls d’aquestes polítiques actives d’ocupació. “No només volem estar en l’atenció i l’acompanyament a aquestes persones, també volem implicar-nos en el seu disseny i desenvolupament”.

Dreta