Els 12 reptes socials prioritaris per al 2023

La Taula espera que el 2023 sigui un any d’estabilitat política per accelerar el ritme d’aplicació de les polítiques socials pendents en un moment de màxima complexitat social i davant un empobriment evident de les llars.

 

Content
Esquerra

A les portes del 2023, la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya planteja quines són les prioritats socials per al pròxim any, reptes fonamentals per garantir que les persones en situació de vulnerabilitat tinguin accés als drets socials enmig d’una crisi social de gran envergadura. 

Per a la Taula del Tercer Sector és preocupant arribar a finals d’any sense tenir encara un acord de nous pressupostos del Govern que permetin tirar-los endavant de manera imminent i recorda que, en aquesta cursa a contra rellotge, les principals perjudicades són les persones que es troben en una situació de vulnerabilitat. Per això, apressa els partits polítics a accelerar l’acord com més aviat millor. "Cada dia que passa és una oportunitat perduda per comptar amb més mesures socials que pal·liïn la pobresa crònica i la sobrevinguda, generada pels últims episodis econòmics (Ucraïna, inflació i crisi energètica), perquè les persones que perceben una prestació social, com la renda garantida de ciutadania, disposin de més diners de butxaca o perquè millori la inversió en polítiques d’infància, un dels col·lectius més colpejats per la pobresa" exemplifica la Taula, que espera que el 2023 sigui un any d’estabilitat política amb l’objectiu d’accelerar el ritme d’aplicació de les polítiques socials pendents. "En els darrers anys, els governs no han superat pràcticament els dos anys de legislatura i això té un impacte directe en les persones perquè són governs que han de desenvolupar les polítiques socials a batzegades i sense una perspectiva a mitjà i llarg termini. En aquest context tan incert i complex, aquesta estabilitat política és essencial". 

Els 12 reptes socials prioritaris per al 2023

1. Millorar les prestacions socials

2. Millorar l’accés als drets socials, reduir les traves burocràtiques i avançar cap a la creació d’una finestreta única

3. Desplegar completament el conveni que regula la pobresa energètica, signat entre la Generalitat i ENDESA, i ampliar-lo a la resta d’empreses subministradores

4. Desplegar el 2n Pla Estratègic de Serveis Socials

5. Actualitzar la Cartera de Serveis Socials

6. Dotar de recursos suficients el desplegament del nou Marc d’acció per a l’abordatge del sensellarisme a Catalunya 2022-2025

7. Aprovar i implementar polítiques efectives de lluita contra la pobresa infantil

8. Aprovar definitivament el Pla Territorial Sectorial d’Habitatge i incrementar els recursos per la promoció de nous habitatges de lloguer social

9. Millorar el finançament de les polítiques actives d’ocupació i avançar en l’impuls dels consells territorials

10. Impuls definitiu del model d’atenció integrada social i sanitària que ofereix una mirada holística a les necessitats de les persones i que ha de permetre que, els Departaments de Drets Socials i Salut, es coordinin i treballin de forma conjunta.

11. Transformar l’actual model de subvencions cap a un model més estable, just i coherent.

12. Aprovar i desplegar la Llei del Tercer Sector Social, un marc legal indispensable per reconèixer la feina i la contribució de les entitats socials a la societat i al benestar de les persones en situació o risc d’exclusió social.