Guiteras: “La recuperació econòmica no està millorant les condicions socials dels catalans”

La presidenta de la Taula del Tercer Sector va pronunciar una conferència el passat 18 de febrer al Fòrum Europa-Tribuna Catalunya, davant 240 persones.

Content
Esquerra

La presidenta de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, Àngels Guiteras va pronunciar una conferència el 18 de febrer al Fòrum Europa Tribuna Catalunya. La conferència es va celebrar a l’Hotel Palace de Barcelona i hi van assistir prop de 240 persones entre les quals cal destacar: la presidenta del Parlament de Catalunya, Núria de Gispert, l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, la consellera de Benestar Social i Família, Neus Munté així com nombroses diputats del Parlament i regidors de l’Ajuntament de Barcelona. També hi ha assistit nombroses representants d’entitats socials catalanes i de la societat civil.

En la seva intervenció, la presidenta de la Taula del Tercer Sector va ressaltar que “és fals que aviat milloraran les condicions socials de la gent, perquè ara estem pitjor que fa un any”. “Avui, gran part de la nostra gent pateix, i molt”, ha conclòs. Guiteras va defensar que “no hi ha cap camí, ni cap política, cap a la cohesió social, sinó que la cohesió social és el camí per a la recuperació econòmica i social sostenible, i per al progrés humà”.

Guiteras va defensar que “sense polítiques que prioritzin clarament la lluita contra la desigualtat i la pobresa no hi ha sortida a la crisi econòmica. Perquè la crisi econòmica és fruit de la crisi social”. La presidenta de la Taula del Tercer Sector va alertar que “si no hi ha una estratègia política que tingui com a mesures prioritàries la lluita directa contra les desigualtats i la pobresa, no es resoldrà la crisi social i, per tant, continuarem amb crisi econòmica. No se n’ataquen els seus orígens estructurals: la desigualtat, la pobresa i el desmantellament de l’Estat del Benestar” va concloure.

La presidenta de la Taula del Tercer Sector va posar alguns exemples per afirmar que, malgrat el que “alguns” diuen, avui estem pitjor que fa un any:

• Pel què fa a les xifres de pobresa: Hi ha més persones en situació de pobresa. La taxa de risc de pobresa va afectar el 19,8% de la població de Catalunya l'any 2013, el que representa un augment de cinc dècimes respecte l'any anterior (19,3%), segons l’IDESCAT.

• Pel què fa a l’atur: Malgrat que les xifres d’atur registrat al 2014 han estat inferiors a les de l’any anterior, les xifres amaguen que només el 57,5% dels que han deixat d'estar a l'atur durant el 2014 ha trobat una feina.

• Pel que fa als ingressos de les famílies: Catalunya ha vist triplicar-se, entre els anys 2010 al 2014, el nombre d'aturats que no reben prestacions. Ara tenim 188.000 persones sense feina sense cap ajut. La taxa de cobertura de l'atur se situa actualment en el 64%, mentre que quatre anys abans era del 86%.

• Pel què fa als desnonaments: Entre juliol i setembre  de l’any passat es van practicar 13.341 desnonaments a Espanya, més de la meitat van ser per impagament del lloguer. Un increment del 7,3% respecte al mateix període de l'any anterior. I a Catalunya n’hi va haver prop de 3.000, que representen el 22,2% del total espanyol. Catalunya és la Comunitat Autònoma amb més percentatge de desnonaments.

En la seva conferència, Guiteras va fer una nova valoració sobre l’acord entre CIU i ERC per ampliar algunes partides socials en els pressupostos 2015. Guiteras va ressaltar que “contemplo amb satisfacció el canvi en l’orientació social dels nostres pressupostos. Però no em deixa de sorprendre que el que fa uns mesos se’ns deia que era impossible, ara ha semblat que no ho era tant.” També va demanar que els increments de despesa social acordats no es quedin en una intenció, sinó que es compleixin, tenint en compte que estem a menys de 7 mesos d’unes eleccions.

Durant la seva intervenció, Àngels Guiteras va expressar la necessitats de canviar la política macroeconòmica mitjançant aliances a nivell europeu, de política econòmica i social internacional perquè “és un tema fonamental per recuperar el model social europeu. Perquè Europa importa, i molt”, va afirmar.