Impulsem la creació de coalicions entre entitats, universitats, administracions públiques i empreses

Posar a prova metodologies de creació de coalicions davant dels reptes socials i territorials,  afavorir l’enxarxament i reflexionar sobre el rol de la innovació social han estat prioritats clau a la 1a jornada d'aliances de la Taula.

Content
Esquerra

La Taula del Tercer Sector Social ha celebrat la 1a jornada d’aliances amb el títol "Afavorir la creació de coalicions amb el tercer sector per la millora social, democràtica i del territori”. Més de 80 persones s’hi han donat cita, entre les quals, una bona representació de més d’una cinquantena d’entitats, administracions públiques, universitats i grups de recerca i també del sector mercantil.

La jornada ha estat impulsada des de la nova àrea de projecció, aliances i internacional de la Taula i la seva comissió internacional, i també ha comptat amb la representació de les coordinacions dels seus grups de treball. Això ha permès presentar les línies mestres d’aquesta nova àrea, així com afavorir la reflexió sobre el rol del tercer sector en la resolució de reptes complexos a nivell de societat i també de territori, governança i sostenibilitat.

A la presentació de l’acte, la presidenta de la Taula Francina Alsina ha destacat com “col·laborar, cooperar i compartir, són verbs que defineixen profundament la manera de ser i de fer del tercer sector social” i que això és un actiu especialment valuós en el moment actual, on “calen més aliances perquè els reptes que afecten la societat i territori cada cop són més complexos i ningú els pot resoldre sol”. El vicepresident de la Taula i responsable d’internacional, Jesús Delgado, ha remarcat el potencial de la innovació social per reforçar la contribució de les entitats del tercer sector en aquesta línia, on també convé potenciar la intercooperació entre el tercer sector i el conjunt del món social, així com marcs de suport.

A la jornada, Tatiana Fernández Sirera, cap d’estratègia econòmica de la Generalitat de Catalunya ha presentat l'experiència de les agendes compartides de RIS3CAT, on pren particular rellevància la comprensió del territori: els seus reptes i la relació multiactor esdevé fonamental per resoldre problemes complexos que afecten essencialment la societat. El RIS3CAT ha estat introduït com un marc inspirador pel que fa a la col·laboració multiactoral i multinivell, així com un espai de generació d’oportunitats de col·laboració concret i suggerent per a les entitats del tercer sector, on representar la perspectiva de la societat.

Un dels altres grans objectius de la jornada ha estat posar a prova metodologies de cocreació que posessin les necessitats i potencial del tercer sector social al centre. Així, s'ha facilitat una sèrie de dinàmiques d’intercanvi, on els assistents s'han dividit en quatre grups de treball i on han reflexionat sobre els següents reptes socials i territorials: 

  • Monitoratge i sistematització de dades sobre odi i discriminació
  • Abordatge de la violència a la infància i adolescència
  • Disseny de models d’habitatges inclusius, sostenibles i saludables 
  • Innovació sociodigital i cures

La responsable de fons europeus del Departament d’Acció Exterior i Unió Europea de la Generalitat, Conxita Font, ha ofert una àmplia panoràmica sobre programes europeus amb enfocament social on poder trobar oportunitats de col·laboració i noves fonts de finançament pels projectes. La seva intervenció ha permès identificar oportunitats concretes perquè les propostes de projecte i consorci resultants de cada una de les quatre taules pogués tenir un recorregut a posteriori. La jornada també ha facilitat connexions concretes entre persones i entitats, recordant sempre que la promoció de dinàmiques d’innovació social ha de prioritzar una millora en la defensa de drets i del benestar social.

Aquesta jornada ha comptat amb el suport del Departament de Drets Socials, del Departament d’Acció Exterior i Unió Europea, de la Diputació de Barcelona i de l’Ajuntament de Barcelona.