Informe UNICEF Catalunya: L'Agenda 2030 a Catalunya

El document analitza els Objectius de Desenvolupament Sostenible des de la perspectiva dels drets dels infants i posa la primera pedra per a l’aterratge de l’Agenda 2030 en clau d’infància a Catalunya.

Content
Esquerra

UNICEF Comitè Catalunya ha presentat l'informe 'No val a badar. L'Agenda 2030 en clau d'infància a Catalunya', que analitza els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) des de la perspectiva dels drets de la infància. Dels 17 ODS, l’informe n’analitza 7 i, a partir del diagnòstic de la situació de la infància i l’adolescència a Catalunya i de les fites de l’Agenda 2030, proposa mesures i indicadors per avançar en la seva consecució.

Dels 7 ODS estudiats per UNICEF Comitè Catalunya, 3 d’ells conciten especial preocupació i demanden atenció prioritària i l’activació de mesures efectives com:

  • La lluita contra la pobresa i la desigualtat infantil.
  • La promoció d’una educació de qualitat.
  • Combatre qualsevol tipus de violència contra els infants.

El document interpel·la les administracions perquè adoptin els ODS com a guia de les polítiques i emprenguin accions que assegurin assolir-los a temps. L'entitat defensa que l’Agenda 2030 és una oportunitat per incidir en els drets i el benestar de tots els infants de Catalunya, sobretot aquells en una situació més vulnerable. Per aquesta raó, és clau invertir més en els infants, especialment en aquells nens, nenes i adolescents més vulnerables i avançar cap a unes institucions que involucrin la infància tant en el procés de definició com en el d’implementació de les polítiques públiques. L’estratègia s’ha de dur a terme de forma transversal i cooperativa entre totes les administracions i la ciutadania i cal comptar especialment amb els infants.