"La solidaritat s'ha de vehicular a través dels mecanismes habilitats per les administracions i les entitats expertes"

La Taula se suma a la crida de les institucions en l’acollida a les persones refugiades ucraïneses perquè es vehiculi a través dels dispositius que les administracions han establert en coordinació i col·laboració amb les organitzacions amb experiència i coneixement.
 

Content
Esquerra

La Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya s’afegeix a la crida que estan fent les institucions perquè la ciutadania canalitzi la seva solidaritat a través dels circuits establerts per les administracions (Generalitat de Catalunya i ajuntaments). “La societat catalana és molt solidària i és tot un orgull i un fet que valorem molt positivament, però, les iniciatives ciutadanes s’han de vehicular mitjançant els mecanismes que les administracions han habilitat i que són els òptims per poder fer la millor acollida possible i per respondre amb la màxima eficàcia. Dispositius que funcionen en coordinació i col·laboració amb les entitats del tercer sector social i les organitzacions de l'àmbit de la cooperació i el desenvolupament, expertes en aquesta matèria i en l’atenció a les persones” argumenta Francina Alsina, presidenta de la Taula.

El tercer sector social reclama a les administracions, sobretot al Govern de la Generalitat, que els esforços no s’aboquin només en l’acollida, i en aquesta fase de la urgència, sinó també en mesures concretes que assegurin la seva plena inclusió a la societat. “Sovint es treballa intensament en aquesta fase de la urgència, però, les persones necessiten uns serveis, uns suports i un acompanyament social, laboral, formatiu, habitacional, jurídic, psicològic, etc. que anirà més enllà de l’ara i que són imprescindibles per al seu arrelament i integració i per resoldre les seves necessitats a mitjà i llarg termini” afirma Alsina. 

La Taula també apel·la les administracions, en especial al Govern central que és qui té les competències, a desenvolupar polítiques que garanteixin els drets de totes les persones en situació administrativa irregular, sigui per raó de refugi, asil o flux migratori. La Unió Europea ha activat, per primera vegada, una directiva europea que dona una protecció temporal i automàtica a les persones refugiades ucraïneses. Per la presidenta de la Taula, “es demostra que és qüestió de voluntat política i que, quan realment es vol, la burocràcia no és una trava. No hi ha una ciutadania de primera i una altra de segona. Tothom ha de tenir les mateixes oportunitats per regularitzar la seva situació, refer el seu projecte de vida i, per tant, tenir accés als mateixos drets que la resta de la ciutadania, amb independència del seu origen o motiu d’arribada”.