La Taula del Tercer Sector alerta que mig milió de treballadors no ingressen prou per dur una vida digna

El 2016 el nombre de “treballadors pobres” va créixer a Catalunya en quasi 30.000 persones. 

Content
Esquerra

El passat 12 de desembre la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya va presentar a l’Ateneu Barcelonès l’informe ‘Ocupació de qualitat: una resposta al fenomen dels treballadors i treballadores pobres’. La doctora i professora titular d’Economia Aplicada a la Universitat de Lleida, Maria Àngels Cabasés, i que ha coordinat l’informe, va ser l’encarregada de presentar-lo. Posteriorment es va celebrar un debat amb els tres experts d’entitats socials següents: Antònia Giménez, directora d’Ocupació de Creu Roja, Laura Roizarena, responsable Programa Intermediació Laboral de la Fundació Els Tres Turons (ECAS) i Ana Sesé, responsable de l’Àrea d’Inserció Sociolaboral de la Fundació Pere Tarrés. La presentació de l’informe s’emmarca dins del cicle dels Debats ‘Catalunya Social’ que organitza la Taula del Tercer Sector. L’informe permet observar i interpretar, de forma més àmplia, les conseqüències de la precarietat laboral en les persones al nostre país i presenta un plec de propostes per a fer-hi front.

L’informe elaborat per l’equip coordinat per la professora Cabasés sosté que la recuperació econòmica que s’està produint no es tradueix en creació d’ocupació neta i de qualitat. La realitat demostra que continua existint una elevada taxa d’atur juvenil, una creixent taxa de temporalitat i de parcialitat dels contractes laborals, baixos salaris, impossibilitat d’accedir a un habitatge i reducció dels recursos destinats als sistemes de protecció social.  L’informe sosté que el treball és un promotor d’inclusió social i de salut mental i, per a que així sigui, cal que les variables relacionades amb la retribució econòmica, l’estabilitat laboral, la confiança i la seguretat es donin de forma coherent i segura. L’informe conclou que les persones amb precarietat laboral presenten un risc entre 2 i 7 vegades major de patir depressió.

Segons la taxa de risc de pobresa elaborada per l’INE (Instituto Nacional de Estadística), A Catalunya l’any 2016, un 12,6% d’homes ocupats (218.500) i el 11,2% de dones ocupades (167.100) tenen una renda disponible equivalent (calculada segons la de l’any anterior) per sota del llindar de risc de pobresa, és a dir, uns 385.000 en total. Entre 2013 y 2016, tot i que es redueix el percentatge d’ocupats en risc de pobresa, el valor absolut augmenta, concretament l’any 2016 hi ha 29.100 més ocupats en aquesta situació que l’any 2013.

L’informe presentat per la Taula del Tercer Sector també destaca que a Catalunya, 234.600 assalariats van guanyar un salari mig mensual inferior a 710,1 euros, dels quals el 90% amb una jornada a temps parcial, 240.700 assalariats un salari mig mensual situat entre 710,1 euros i 1.002,8 euros, dels quals un 51,1% a temps complert.  Segons la mateixa estadística, el salari mig mensual brut català és de 1.952,0 euros. Per tant, es podria afirmar que al 60% (1.171 euros), considerat el llindar per poder desenvolupat una vida decent com fixa la Carta Social Europea, no hi arriben entre 475.300 i 692.000 assalariats. Les xifres de treball temporal involuntari (23% dels ocupats) situen l’Estat espanyol a la cua del conjunt de la Unió Europea.

L’informe ‘Ocupació de qualitat: resposta al fenomen dels treballadors i treballadores pobres’ alerta que els baixos salaris provoquen un element més de vulnerabilitat respecte a crisis passades. El lloc de treball, com a espai que articulava vides i identitats de les persones, esdevé un espai molt més competitiu, meritocràtic, inestable i insegur, i propicia l’estratègia de renovar constantment els coneixements o d’adquirir-ne de nous com a estratègia per ascendir laboralment.

Davant d’aquesta situació, la Taula del Tercer Sector alerta que la precarietat laboral esdevé una important dimensió com a problema de salut, ja que implica restriccions a la conformació d’identitats col·lectives i, per defecte, a la realització personal. El mateix temps, els treballadors sota condicions precàries veuen augmentat el risc de patir malalties, lesions o accidents de treball i les dificultats econòmiques contribueixen de manera significativa en una pitjor salut mental.

Dreta
Temàtica
Adjunts
Banner

Destacats