La Taula del Tercer Sector i SinergiaTIC es presenten als NGEU amb un projecte de transformació digital del tercer sector social

SimbiòTIC promou la implantació adaptada de #SinergiaCRM en les entitats socials per a millorar els seus sistemes d’informació i de relació amb la seva base social. 

Content
Esquerra

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, a través de m4Social, el seu projecte d’innovació digital en l’àmbit social i en col·laboració amb l’Associació SinergiaTIC, presenta el projecte SimbiòTIC als Fons Europeus Next Generation del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya. L’objectiu és avançar en la transformació digital del tercer sector social a través de la millora dels sistemes de gestió de la informació de les entitats socials

Per fer-ho, SimbiòTIC persegueix la implantació de SinergiaCRM en més d’un centenar d’entitats, però també la millora del software de CRM ja existent perquè s’adapti encara més a les necessitats presents i futures de les organitzacions del tercer sector. El propòsit és millorar l’atenció social i la gestió interna de les entitats que formen part del projecte, però també d’aquelles que s’incorporin més endavant, potenciant la capacitat multiplicadora de SimbiòTIC, una iniciativa pensada i dissenyada des del mateix tercer sector social que beneficiarà a milers d’organitzacions.   

SinergiaCRM és una solució específica de CRM (Customer Relationship Management), desenvolupada per SinergiaTIC, que facilita la gestió de la relació amb la base social de l’entitat i amb la resta d’interlocutors: persones sòcies, donants, usuaris i usuàries, equips, junta directiva, administració pública o organitzacions, entre d’altres. El concepte ‘customer’ se substitueix per un terme més proper a la realitat del tercer sector social: la base social. 

Avui en dia, només un 25% de les entitats del Tercer Sector disposen de CRM i el 62% tenen dificultats per digitalitzar-se a causa de la manca de finançament i recursos per a desplegar eines digitals, segons l’Estudi sobre l’Estat de la Digitalització al Tercer Sector de m4Social. Solucions com SinergiaCRM permeten gestionar des d’un únic espai la captació de fons, les campanyes de comunicació, l’atenció directa a les persones usuàries, els compromisos de pagament o el registre de subvencions, així com crear i enviar formularis o enquestes, entre moltes altres funcionalitats. El software ofereix a l’entitat una visió integral de la gestió de la seva base social i informació actualitzada, millorant la planificació de la seva intervenció social i presa de decisions, a més d’ajudar-la a avançar cap a un marc d’intercanvi de dades amb l’administració i altres agents. El punt de partida en l’adopció de SinergiaCRM serà diferent per a cadascuna de les entitats en funció del seu grau de maduresa digital, però SimbiòTIC proporcionarà recursos i acompanyament de professionals experts perquè la implantació sigui exitosa, tant des del punt de vista estratègic com tècnic. D’altra banda, el projecte també apostarà per la integració del CRM amb un sistema d’ERP (Enterprise Resource Planning), un software que permet centralitzar la informació de tots els departaments de l’entitat evitant, per exemple, magatzems o servidors plens de fulls de paper o de càlcul que dificulten l’accés a la informació o provoquen la duplicació de materials. 

La Taula del Tercer Sector i SinergiaTIC proporcionaran un procés d’acompanyament i recursos per a l’adopció de SinergiaCRM a més d’un centenar d’entitats socials i la incorporació de mòduls al software gràcies a la col·laboració de vuit federacions que formen part de la Taula: la Federació Catalana del Voluntariat Social, la Federació Salut Mental Catalunya, Dincat, la Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits, ECOM, ECAS i Minyons Escoltes i Guies de Catalunya. Així, són les federacions de la Taula les que recolliran les necessitats transversals de les entitats de base i participaran en sessions de cocreació per afegir-les a SinergiaCRM i millorar l’eina pensant en les seves organitzacions, però també en altres entitats que puguin adoptar-la en el futur. A més, Fundesplai també tindrà un paper clau perquè s’implicarà en la integració de SinergiaCRM amb el seu software d’ERP, desenvolupat per Suport Associatiu, amb l’objectiu que les organitzacions puguin disposar d’aquesta eina interconnectada amb el CRM. 

A través d’aquesta col·laboració entre organitzacions referents, m4Social i SinergiaTIC presenten SimbiòTIC a la convocatòria de subvencions dels Fons Europeus Next Generation, publicada pel Departament de Drets Socials. L’ajut vol promoure la innovació i les noves tecnologies en els serveis socials per garantir la prestació de serveis a tot el territori, millorar la qualitat de l'atenció i disposar de sistemes d'informació adequats per reforçar els serveis d'atenció a les persones en situació de vulnerabilitat.