La Taula d’Emergència Social del Síndic demana al Govern que tingui en compte les propostes de recuperació social

La Taula del Tercer Sector forma part d’aquest espai en el qual s’ha treballat un document que planteja les prioritats per superar la crisi social derivada de la Covid-19.

Content
Esquerra

El Síndic de Greuges  acompanyat dels membres de la Taula d’Emergència Social, entre els quals la Taula del Tercer Sector, ha comparegut en roda de premsa al Parlament de Catalunya per presentar un document que conté un seguit de propostes que el nou Govern hauria de prendre en consideració a l’hora de fer front a la crisi econòmica i social derivada de la Covid-19.

El Síndic i les entitats del tercer sector han treballat en les bases que considera necessàries per consolidar un sistema de protecció social que garanteixi els drets de les persones a viure en una societat justa, igualitària i cohesionada. Entre els diversos punts, el document recull prioritats a curt, mitjà i llarg termini, com garantir que les persones afectades greument per la pandèmia tinguin cobertes les seves necessitats bàsiques (alimentació, habitatge i subministraments bàsics) i assegurar una bona coordinació i complementarietat entre les administracions i el tercer sector social.

Pel que fa a les mancances estructurals, la Taula d’Emergència Social destaca el paper crucial dels serveis socials bàsics com a serveis essencials i demana valorar la seva contribució en l'estabilitat social per atendre necessitats bàsiques, detectar i prevenir situacions de maltractament i violència, i acompanyar i orientar les persones que ho necessiten, tot garantint una atenció presencial plena en tot moment. Demana evitar la fragmentació d'ajuts socials i garantir l’accés a prestacions per cobrir les necessitats bàsiques, com ara l’ingrés mínim vital i la renda garantida de ciutadania, i també l'acompanyament de les persones i de les famílies vulnerables creditores d'aquests ajuts. Així mateix, planteja la necessitat de millorar la inversió en educació per resoldre les desigualtats existents, establir un pla de xoc contundent per impulsar la inserció laboral dels col·lectius vulnerables i l’ocupació juvenil, i incrementar el parc d’habitatge social.

Sobre el paper del tercer sector social, es demana una regulació del finançament estable i transparent, impulsar una llei del tercer sector social i una nova actualització en la tarifació dels serveis públics, i també generar línies d’ajuts o compensacions al sector per cobrir els sobre costos derivats de la pandèmia.

La Taula d’Emergència Social, impulsada pel Síndic de Greuges, aplega el Síndic i nou entitats del tercer sector (Taula del Tercer Sector, Dincat, Càritas Catalunya, Creu Roja, Amics de la Gent Gran, Banc dels Aliments, Comunitat de Sant’Egidio, Fundesplai i Fundació Arrels) i es va constituir el juny de 2020 per abordar la urgència de la Covid-19 i fer recomanacions de canvi i millora a les administracions afectades i al Parlament.