Només 1 de cada 5 persones amb discapacitat intel·lectual té feina

Dincat denuncia les dificultats que afronta el col·lectiu a l’hora d’accedir al mercat laboral.

Content
Esquerra

El treball és un dels principals mecanismes d’inclusió social. Per aquest motiu, Dincat mostra preocupació per les dades les l’estadística anual sobre l’ocupació de les persones amb discapacitat de l’INE, que reflecteixen una clara baixada tant en la taxa d’activitat com en la taxa d’ocupació del col·lectiu al llarg de 2020: la taxa d'activitat de les persones amb discapacitat intel·lectual es situa en el 28,3 % (la de persones sense discapacitat és del 76,1 %), mentre que la taxa d'ocupació només arriba al 17,6 % (en persones sense discapacitat, al 64,3 %). A partir d'aquestes dades es conclou que només 1 de cada 5 persones amb discapacitat intel·lectual en actiu té feina. A més, segons l’informe ODISMET 6 (Observatorio sobre discapacidad y mercado de trabajo en España) del 2020, les persones amb discapacitat intel·lectual reben un salari brut que de mitjana no arriba al 50 % del que cobra una persona sense discapacitat.

Amb l’evidència de les barreres existents actualment, Dincat reclama la necessitat d’impulsar un nou model d’inserció laboral més inclusiu i sostenible, i demana el compromís de l’administració pública, les empreses i la societat per a aconseguir-ho. A l’informe ‘Propostes per avançar cap a un nou model d’inserció laboral més inclusiu i sostenible per a les persones amb discapacitat intel·lectual i especials dificultats’ (2021), elaborat per dos docents del CERSIN-UAB i publicat per la federació, s’aporten gairebé 50 propostes per avançar cap a aquest nou model, partint d’una anàlisi extensiva de les dificultats del col·lectiu.

Un dels principals reptes que assenyala Dincat és la necessitat d’incrementar els recursos, els suports i el finançament per a la contractació de les persones amb discapacitat. La federació reclama augmentar legalment la quota de reserva de llocs de treball del 2 % actual a un 4 %. A més, demana novament l'increment dels recursos per als Centres Espacials de Treball fins arribar a subvencionar el 75 % del Salari Mínim Interprofessional, així com una millor regulació de la jubilació anticipada.