Quines són les barreres per accedir a les prestacions socials?

La Taula del Tercer Sector Social i Knowledge Sharing Network han elaborat un informe que analitza quines són les traves que es troben les persones en situació de vulnerabilitat per accedir a ajuts d'emergència social.

Content
Esquerra

'L'impacte dels tràmits administratius en l'accés a les prestacions socials. Una perspectiva conductual' és el document de la Taula del Tercer Sector Social i Knowledge Sharing Network que analitza els defectes normatius de quatre prestacions socials que s'atorguen a Catalunya, així com les traves digitals i els colls d'ampolla administratius, que estan impedint que sigui uns ajuts efectius, és a dir, que arribin a les persones que són susceptibles de ser-ne beneficiàries i que es concedeixin en el temps que correspon. Els ajuts analitzats són: 

  • Ingrés Mínim Vital (govern espanyol)
  • Renda Garantida de Ciutadania (govern català) 
  • Prestació pel pagament de deutes del lloguer (administracions locals)
  • Ajut d'emergència social per a famílies amb infants 0-16 anys (Ajuntament de Barcelona)

L'informe qualitatiu detecta els principals obstacles o problemàtiques que una persona es pot trobar en el camí de tramitació d'aquests ajuts socials d'emergència. Des de conèixer, sol·licitar o rebre la prestació. L’anàlisi s’ha acompanyat d’una perspectiva conductual per entendre com els factors socials, psicològics i cognitius afecten a la presa de decisions de la ciutadania.

El document també recull bones pràctiques d'experiències internacionals existents per ajudar a una millor regulació des de la perspectiva del dret a una bona administració i de la resta de drets de les persones afectades i un conjunt de recomanacions per minimitzar, agilitzar i facilitar els tràmits administratius i garantir l'accés a aquests drets socials. Entre les quals, ampliar el coneixement de les prestacions socials per evitar que les potencials persones beneficiaries no les sol·licitin per simple desconeixement; eliminar els textos i els dissenys obscurs que obstaculitzen el dret a comprendre de les persones sol·licitants; impulsar una estratègia de lluita contra l’estigmatització del col·lectiu en situació de pobresa i exclusió; simplificar el procés de sol·licitud i tramitació de les prestacions i disposar de diversos canals per on comunicar-se i on adreçar-se; evitar els requisits complexos, excloents i incoherents amb la finalitat dels ajuts i fer complir el dret de no presentar documentació que pugui obtenir l’Administració. 

Dreta