Per a m4Social, combatre les conseqüències de la bretxa digital és un desafiament que s’ha de continuar abordant perquè un 32% de les llars catalanes en pateixen els efectes, xifra que augmenta fins al 40% en les llars en situació de pobresa i exclusió severa, segons el darrer informe de FOESSA-Càritas Catalunya.
Notes de premsa
La jornada va posar un èmfasi especial en analitzar les convocatòries INTERREG i va recollir perspectives de governs locals i del propi tercer sector sobre com afavorir la col·laboració entre els dos àmbits institucionals.
Informes
Entre les millores socials dels nous pressupostos, destaca: l’increment d’un 8% del barem que dona accés a les prestacions socials, a proposta de la Taula; la reducció de les llistes d’espera i de la valoració de la dependència i discapacitat; més inversió en recursos per a la salut mental i les addiccions; l’avenç de l’atenció integrada social i…
Notes de premsa
La Plataforma d’Infància de Catalunya (PINCat) de la Taula del Tercer Sector ha elaborat un recull de propostes per a les eleccions municipals del 28 de maig de 2023. 
Propostes electorals
El document recull les propostes de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya per a les eleccions municipals del 28 de maig de 2023. 
Propostes electorals
En aquest primer quadern, es recullen continguts útils sobre els actors, els processos i les agendes europees relaciones amb l'àmbit social i el treball al tercer sector social. En concret, sobre el funcionament institucional la Unió Europea, l'actualitat social i les prioritats de l'agenda europea i amb recursos pràctics per construir una…
Documents, Guies i manuals
“Un altre mes que acaba i una altra oportunitat que perden les persones en situació d’emergència social, i que reben la renda garantida de ciutadania, per disposar de més diners de butxaca per afrontar l’encariment dels productes bàsics” lamenta la Taula. Defensa que, en un moment d’incertesa econòmica tan gran, els pressupostos són vitals per…
Notes de premsa
La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i Ivàlua (Institut Català de Polítiques Públiques) han creat una infografia que facilita a  les entitats socials com poden incorporar la perspectiva de gènere a les seves avaluacions.
Documents
Aquesta guia de fons europeus reuneix informació, consells i suggeriments per a la participació d'entitats del Tercer Sector Social en projectes europeus i detalla els programes més rellevants per a les organitzacions.  El document va ser compartit per la Taula del Tercer Sector i BLINK en la jornada sobre 'Fons Europeus i Tercer Sector'…
Guies i manuals
Aquesta presentació recull informació sobre la nova tanda de convocatòries dels programes INTERREG: programes europeus amb perspectiva de cooperació territorial, i d'interès per les entitats socials catalanes. El document se centra en els següents programes:
Guies i manuals