La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i Ivàlua (Institut Català de Polítiques Públiques) han creat una infografia que facilita a  les entitats socials com poden incorporar la perspectiva de gènere a les seves avaluacions.
Documents
Aquesta guia de fons europeus reuneix informació, consells i suggeriments per a la participació d'entitats del Tercer Sector Social en projectes europeus i detalla els programes més rellevants per a les organitzacions.  El document va ser compartit per la Taula del Tercer Sector i BLINK en la jornada sobre 'Fons Europeus i Tercer Sector'…
Guies i manuals
Aquesta presentació recull informació sobre la nova tanda de convocatòries dels programes INTERREG: programes europeus amb perspectiva de cooperació territorial, i d'interès per les entitats socials catalanes. El document se centra en els següents programes:
Guies i manuals
La millora de les prestacions socials i l’accés als drets socials; la reducció de les traves burocràtiques; el desplegament del conveni que regula la pobresa energètica i del pla que dignifica i modernitza els serveis socials; l’erradicació de la pobresa infantil i l’abordatge del sensellarisme en són algunes de les prioritats més destacades.…
Notes de premsa
El debat ha comptat amb les experiències europees d’Escòcia i els Països Baixos, així com l’aportació de la Comissió Europea. Actualment, a Catalunya s’està dissenyant l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària que ha de millorar l’atenció a les persones sobretot de les que tenen unes necessitats més complexes.
Notes de premsa
"Ara més que mai és imprescindible que els partits polítics es posin d’acord per aprovar uns nous pressupostos de la Generalitat perquè sinó aquesta mesura social no es podrà aplicar" remarca la Taula. A banda de l’increment, les entitats socials recorden al Govern que és primordial acordar un model de revisió per evitar una congelació com la de l…
Notes de premsa
La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya a través de m4Social, el seu projecte d’innovació digit
Notes de premsa
El dossier mostra que el nombre d’alumnes amb necessitats educatives especials escolaritzats en centres d’educació especial no ha parat de créixer des que s’ha aprovat el decret i que la seva presència en la formació postobligatòria és pràcticament inexistent.
Notes de premsa
El dossier analitza l’aplicació del decret d’escola inclusiva, cinc anys després de la seva aprovació l’any 2017, i posa el focus en les mancances i reptes pendents per assegurar la participació de tot l’alumnat en els entorns escolars ordinaris, amb independència de les seves condicions i capacitats.
Dossiers 'Catalunya Social'
Apel·la a la responsabilitat de tots els partits. “No és moment per al tacticisme partidista. És el moment de prioritzar les persones i les dificultats palpables que tenen milers de famílies catalanes per cobrir les seves necessitats més bàsiques”. Argumenta que el moment social és crític i que els nous comptes són imprescindibles per reforçar i…
Notes de premsa