Exigeix a la Generalitat que s’acordi un model de revisió d’aquest índex per evitar que cada any s’hagi de negociar aquesta xifra i demana que es compti amb la participació del tercer sector social a l’hora de definir-lo.  
Notes de premsa
Les organitzacions representatives del sector, la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i La Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya, han tancat la fase de compareixences de la tramitació de la Llei del Tercer Sector Social al Parlament de Catalunya. 
Notes de premsa
En aquest nou número de 'Quaderns d'internacionalització del tercer sector social' es dona a conèixer l'agenda social i del tercer sector social de Suècia i Dinamarca, a partir de la missió internacional que s'ha fet a aquests dos països nòrdics. L'objectiu és facilitar a les entitats socials coneixements i eines per promoure les aliances entre…
Documents, Guies i manuals
El documento pone el foco en el sistema que actualmente garantiza unos ingresos mínimos para cubrir necesidades básicas en Cataluña (Renta Garantizada de Ciudadanía e Ingreso Mínimo Vital) y evidencia cómo estas dos prestaciones aún no permiten que muchas familias puedan vivir con dignidad para que la vivienda sigue siendo el gran gasto no…
Documents, Informes
El document posa el focus en el sistema que actualment garanteix uns ingressos mínims per cobrir necessitats bàsiques a Catalunya (Renda Garantida de Ciutadania i Ingrés Mínim Vital) i evidencia com aquestes dues prestacions encara no permeten que moltes famílies puguin viure amb dignitat perquè l’habitatge continua sent la gran despesa no coberta…
Documents, Informes
L’estudi analitza els beneficis i riscos de l’aplicació de la IA per part dels ens públics, recull experiències internacionals i identifica els 12 sistemes d’IA, actualment implementats o en procés de desenvolupament, que estan sent utilitzats per les Administracions Públiques catalanes.
Informes
El estudio analiza los beneficios y riesgos de la aplicación de la IA por parte de las instituciones públicos, recoge experiencias internacionales e identifica los 12 sistemas de IA, actualmente implementados o en proceso de desarrollo, que están siendo utilizados por las Administraciones Públicas catalanas.
Informes
La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i Vector5, amb el suport del Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya, presenten la 'Guia de responsabilitat social per a les organitzacions del tercer sector social'.
Guies i manuals
This project has a twofold objective: first, to help society in general and Third Sector institutions in particular to understand the current context in order to establish a shared position. Second, to map all the artificial intelligence and automated decision-making systems that are currently being used by the Catalan Public Administrations in…
Informes
Aquesta infografia recull el 'Nou model d'acompanyament a l'envelliment', la proposta de les entitats socials per garantir un model d'acompanyament integral a totes les persones al llarg de l'envelliment. 
Altres