LGTBI

13-J: Nou debat Catalunya Social "Fragmentades: una anàlisi dels discursos d'odi, l'auge de l'extrema dreta i el seu impacte social"

La Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, en col·laboració amb el Diari Ara, organitza un nou debat 'Catalunya Social' sota el títol 'Fragmentades: una anàlisi dels discursos d'odi, l'auge de l'extrema dreta i el seu impacte social', que tindrà lloc el dijous 13 de juny a les 9:30h al Hub Social (C/ Girona 34, interior. Barcelona).

L'L’LGBTI-fòbia estructural: la discriminació en l'accés als drets socials

L'informe assenyala que la discriminació per motius d'orientació sexual, identitat i/o expressió de gènere és una problemàtica social que ha de ser tractada i corregida des de tots els àmbits on es produeixen les vulneracions i des de les mateixes institucions i estructures de la societat que desencadenen que certes persones es vegin legitimades a agredir o discriminar. 

La Taula del Tercer Sector insta a les forces parlamentàries a fer un cordó sanitari enfront dels discursos d’odi

Assenyala que l’LGBTI-fòbia és una problemàtica social que ha de ser tractada i corregida des de tots els àmbits on es produeixen les vulneracions i des de les mateixes institucions i estructures de la societat que desencadenen que certes persones es vegin legitimades a agredir o discriminar.