LGTBI

L'LGBTI-fòbia entre infants i adolescents. Una problemàtica social a resoldre.

La invisibilitat és una de les principals raons que expliquen la complexitat del fenomen de l'assetjament entre iguals, unes situacions de d'odi i discriminació que van més enllà de les aules. Els mateixos infants i adolescents assetjats tenen moltes dificultats per denunciar-ho i per explicar-ho a la família i l’entorn perquè creuen que no tindran el seu suport.

L’OMS deixa de considerar la transsexualitat com una malaltia mental

Després d’11 anys de reivindicació per part dels col·lectius LGTBI, la revisió de l'OMS (Organització Mundial de la Salut) ha servit finalment per eliminar la transsexualitat de la categoria de malalties mental, un fet que afavoria l’estigmatització de les persones transsexuals. 
 
Tot i això, la transsexualitat queda inclosa com a comportament sexual a la llista de l’OMS perquè les persones que busquin ajuda mèdica, la puguin tenir.