Perspectiva de gènere

"És imprescindible l'opinió i col·laboració de les entitats socials per defensar, protegir i garantir el dret a la igualtat de tracte i la no-discriminació"

Fa una mica més d’un any, es posava en marxa l’Oficina d’Igualtat de Tracte i No-discriminació, l’ens responsable del desplegament de la Llei 19/2020 d’igualtat de tracte i no-discriminació i l’encarregat també de l’atenció i acompanyament a les víctimes de discriminació, entre moltes altres funcions. Entenem que quan es posen en marxa aquest tipus d’organismes, el primer any sempre és més costós degut a la necessitat de planificació, reorganització, disseny, etc., però què destacaríeu d’aquests primers mesos de funcionament?

'Salut mental amb perspectiva de gènere. Drets sexuals i xarxes de suport'

Els drets sexuals i reproductius formen part dels drets humans i fan referència a la presa de decisions autònoma sobre la manera de viure el cos, la sexualitat i la reproducció.

Una eina que promou aquests drets són els grups d'ajuda mútua i d'intervenció grupal per a dones, que contribueixen a crear una xarxa social útil i suposen un recurs per a l'empoderament, la connexió entre elles i la promoció de la salut.

"Cal seguir avançant en les polítiques de foment de coresponsabilitat vers les cures i la conciliació perquè no siguin majoritàriament les dones qui perdin drets i possibilitats futures"

1. El darrer ‘Informe sobre exclusió i desenvolupament social a Catalunya’ de FOESSA-Càritas Catalunya, la primera fotografia social completa dels dos anys de pandèmia, apunta que la prevalença de l’exclusió en les dones és del 30%, gairebé dos punts més alta que els homes. Quines mesures s’han d’impulsar per abordar el fenomen de la feminització de la pobresa?

La Taula del Tercer Sector alerta que l’augment de les dones en el mercat laboral no està disminuint les desigualtats de gènere

La taxa d’ocupació de les dones ha augmentat un 25% en els últims 20 anys però, en paral·lel, la bretxa de gènere no està millorant. Racionalitzar els horaris laborals i les jornades de treball, crear polítiques de família amb compensació salarial i permisos remunerats per a la cura d’infants menors d’edat, invertir en polítiques per combatre la pobresa infantil i incentius per a la contractació formal de cuidadors/es a domicili i treballadors/es domèstiques són les 5 propostes urgents que es plantegen.
 

L’augment de les dones en el mercat laboral no està disminuint les desigualtats de gènere

La Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya ha presentat ‘La pobresa en les dones: el precari equilibri del treball i la conciliació’, el nou dossier ‘Catalunya Social’ ha estat elaborat per M. José González, professora agregada al Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra i membre del Grup de Recerca en Sociodemografia (DemoSoc) i del Centre d’Estudis de Gènere (CEdG) del mateix departament.

La pobresa en les dones: el precari equilibri del treball i la conciliació

El dossier mostra que, malgrat l’augment de les dones en el mercat laboral, les desigualtats de gènere no  està disminuint. La taxa d’ocupació de les dones ha augmentat un 25% en els últims 20 anys però, en paral·lel, la bretxa de gènere no està millorant. La principal causa és el rol de gènere que comporta que les dones tinguin treballs més precaris perquè continuen adaptant la feina a les necessitats de la família i, en conseqüència, el risc que tenen de caure en la pobresa i l’exclusió creix.
 

Aportant valor: el dret al treball de les dones amb discapacitat intel·lectual

Nou webinar del cicle 'Altaveu Dincat' (Discapacitat Intel·lectual Catalunya) amb el títol 'Aportant valor: el dret al treball de les dones amb discapacitat intel·lectual', en el marc de la celebració del Dia Internacional de la Dona.

Serà el divendres 11 de març de 2022 a les 10h. Ben aviat, es disposarà de més informació.

La pobresa en les dones: el precari equilibri del treball i la conciliació

La Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, en col·laboració amb el Diari Ara i el Centre LGTBI de Barcelona, organitza el dimarts 1 de març de 2022 a les 9:30h un nou debat 'Catalunya Social' per presentar el dossier 'La pobresa en les dones: el precari equilibri del treball i la conciliació', elaborat per Maria José González, professora a