La Taula del Tercer Sector alerta que l’augment de les dones en el mercat laboral no està disminuint les desigualtats de gènere

La taxa d’ocupació de les dones ha augmentat un 25% en els últims 20 anys però, en paral·lel, la bretxa de gènere no està millorant. Racionalitzar els horaris laborals i les jornades de treball, crear polítiques de família amb compensació salarial i permisos remunerats per a la cura d’infants menors d’edat, invertir en polítiques per combatre la pobresa infantil i incentius per a la contractació formal de cuidadors/es a domicili i treballadors/es domèstiques són les 5 propostes urgents que es plantegen.
 

Tipus de document
Entradeta

És una de les conclusions del nou dossier Catalunya Social ‘La pobresa en les dones: el precari equilibri del treball i la conciliació’, que s’ha presentat a les portes del 8M i que analitza l’impacte de les últimes dues crisis: 2008 i Covid-19.

Tipus de publicació
Àmbits d'intervenció
Data del document