Bones pràctiques de cooperació entre les entitats socials i les empreses del sector turístic a la ciutat de Barcelona

L'afluència de turistes ha anat creixent en els darrers anys exponencialment. S'estima que Barcelona rep uns 30 milions de turistes a l'any, la meitat dels quals pernocten a la ciutat. Aquest recull de bones pràctiques de col·laboració entre entitats socials i les empreses del sector turístic no només demostra que existeixen molts àmbits en el quals les entitats poden col·laborar a fer del turisme un sector econòmic més responsable i inclusiu, sinó que també fa palesa la viabilitat dels projectes que ja s’estan executant en l’actualitat. Els exemples que es recullen en aquestes pàgines responen a models fàcilment reproduïbles i de clara innovació social. 

Tipus de document
Entradeta

El document recull bones pràctiques de col·laboració entre entitats socials i empreses del sector turístic per demostrar que és possible col·laborar per fer del turisme un sector econòmic més responsable i inclusiu.

Tipus de publicació
Àmbits d'intervenció
Data del document