Comunicat de la Taula del Tercer Sector, ECAS i la part social de la Taula de Participació Social del Departament de Justícia i les entitats socials sobre les propostes a les presons

Recordem que les persones privades de llibertat han de ser tractades amb el respecte i el valor que els són intrínseques com a éssers humans, d’acord amb el que estableix la legislació internacional i europea i instem les autoritats a assegurar-se que, com marca la legislació, les restriccions imposades a les persones privades de llibertat siguin les estrictament necessàries i que es tingui en compte el principi de proporcionalitat.

Tipus de document
Entradeta

Entenem que l'exercici públic del personal penitenciari és fonamental i que la dignitat dels i les treballadores és primordial, i esperem que les seves demandes puguin ser escoltades. Tanmateix, sol·licitem que les reivindicacions laborals no repercuteixin en les persones privades de llibertat i instem a prendre mesures per minimitzar l'afectació dels drets d'aquestes persones demanant que cessi la situació de bloqueig que està generant impactes en les famílies, les persones treballadores i les persones privades de llibertat.

Tipus de publicació
Àmbits d'intervenció
Data del document