Dossier '‘L’atenció en salut mental dels infants i adolescents. Noves respostes per afrontar un repte creixent’

Autor

Taula del Tercer Sector

Entradeta

L’informe sosté que cada vegada més hi ha més situacions detectades de problemes de salut mental entre els infants i adolescents, però presenten una major complexitat que requereix d’un treball més coordinat i en xarxa de  parts/agents implicats. L’informe sosté que cal definir un abordatge integral, pensant en la persona que fa la consulta i la seva família, i amb una millor definició de les funcions de cada part.

Fitxer
Tipus de publicació
Data del document
OLD Nid
3973