Esperant els meus drets. Radiografia dels temps d’espera en els recursos i prestacions socials més sol·licitats a Catalunya

L'informe conclou que més de 18.000 persones estan en llista d’espera per una plaça en un servei o recurs social. Són persones grans i/o en situació de dependència (14.000), persones amb discapacitat (gairebé 4.800) i víctimes de violència masclista (40) que volen accedir a un recurs d’habitatge, d’atenció diürna o d’acompanyament social a Catalunya. També evidencia la manca d’informació sobre les llistes d’espera en les persones en situació de pobresa i les que tenen una problemàtica de salut mental, que incrementaria aquesta xifra, i la llista d'espera en les persones migrants, que és bàsicament burocràtica.
 

Entradeta

La Taula del Tercer Sector Social de Catalunya publica un nou dossier 'Catalunya Social' que fa una radiografia dels serveis i prestacions socials més sol·licitades a Catalunya i el temps d’espera per accedir-hi. 
 

Tipus de publicació
Àmbits d'intervenció
Data del document