Estudi d’infància i adolescència de la Pincat 'Anàlisi de l’estat actual de la garantia de drets a Catalunya'

L’estudi sobre la situació dels drets de la infància i l'adolescència analitza diversos eixos de treball que queden recollits en els articles i principis de la Convenció: drets i llibertats; violències; entorn familiar, cures alternatives, inclusió i pobresa; salut i benestar; educació, lleure i activitats culturals i mesures excepcionals de protecció.

Tipus de document
Entradeta

L'informe posa el focus en la situació dels drets de la infància i l'adolescència abans del canvi dràstic de la Covid-19, però també recull la valoració que fan les entitats dels efectes de la pandèmia, que ha comportat un empitjorament de les seves condicions de vida. 

Tipus de publicació
Àmbits d'intervenció
Data del document