La Taula del Tercer Sector avisa del risc que Catalunya quedi a la cua de la recuperació social

Alerta que les llars catalanes cada cop estan més empobrides i que aquesta tendència s’ha accelerat amb la pandèmia, però, ara també amb l’augment dels preus de l’energia i l’encariment dels productes de primera necessitat a causa de la inflació. Pràcticament, el 30% de la població catalana ja viu en la pobresa i l’exclusió.

Tipus de document
Entradeta

Afirma que la resposta a la greu crisi social està sent massa lenta i que falta concreció, rapidesa i planificació en les polítiques públiques que han d’assegurar-ne la sortida. Posa com a exemples, l’aplicació de Llei de la Dependència; la taxa de pobresa i exclusió infantil o la implementació de l’ingrés mínim vital, que avui compleix dos anys. 

Tipus de publicació
Àmbits d'intervenció
Data del document