La Taula del Tercer Sector demana al nou Govern que reforci les polítiques d’igualtat de gènere per reduir la pobresa i les desigualtats en les dones

●    En els últims anys, la feminització de la pobresa ha anat creixent i, amb la pandèmia, aquest fenomen s’ha agreujat. Les dones són les més afectades. 

●    La taxa de risc de pobresa en les dones és del 20% i la de les llars monoparentals, un 80% encapçalades per dones, és de gairebé el 50%.

●    Hi ha una relació directa entre pobresa i dona. Tenen més risc de patir una situació d’empobriment pel fet de ser dones.

●    La bretxa de gènere s’evidencia sobretot en el treball: feines precàries, sous més baixos i a temps parcial, com a conseqüència, els ingressos són més baixos. Aquests factors empobreixen les dones. 
 

Tipus de document
Entradeta

Reclama que s’incorpori la perspectiva de gènere en el disseny, execució i avaluació de les polítiques socials per garantir la igualtat efectiva entre dones i homes. 

Tipus de publicació
Data del document