La Taula del Tercer Sector: “Els partits polítics no poden endarrerir més la implementació de la prova pilot de la renda bàsica universal”

La Taula defensa que aquesta informació és cabdal per avançar cap a un sistema que sigui realment efectiu a l’hora de garantir uns ingressos mínims a persones que es troben en una situació d’emergència social i que no poden cobrir les seves necessitats bàsiques, des d'un enfocament més empoderador i basat en la lògica de drets.

Tipus de document
Entradeta

La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya -que agrupa 35 federacions i grans organitzacions que representen 3.000 entitats socials que treballen per eradicar la pobresa, l’exclusió i les desigualtats- es mostra molt preocupada per les traves que s’estan posant en el desenvolupament de la prova pilot de la Renda Bàsica Universal. És per això que demana als partits polítics que no endarrereixin més la implementació d’aquesta prova pilot que, per a les entitats socials, és indispensable per aconseguir dades i evidències. 

 

Tipus de publicació
Àmbits d'intervenció
Data del document