La Taula del Tercer Sector i l’Aliança contra la Pobresa Energètica reclamen aprofitar al màxim el conveni que regula la pobresa energètica

Les entitats i els moviments socials defensen que és urgent resoldre el deute acumulat durant el 2021, crear el fons d’atenció solidària, generalitzar la instal·lació dels comptadors socials i ampliar el conveni amb la resta d’empreses energètiques. Posen en valor les potencialitats del conveni i l’avenç que ha suposat a l’hora de treure pressió i angoixa a les famílies en situació de vulnerabilitat energètica.

Tipus de document
Entradeta

Un any després de l’acord signat entre la Generalitat de Catalunya i Endesa, encara hi ha compromisos recollits al conveni que no s’han complert.

Tipus de publicació
Àmbits d'intervenció
Data del document