La Taula del Tercer Sector reclama al Govern que actualitzi urgentment el barem que dona accés a les prestacions socials enmig d’un encariment del cost de la vida històric

La Taula proposa un increment de l’IRSC del 15,9%, dels 569€ als 659€ en 14 pagues, d’acord amb l’encariment del cost de la vida. A més, demana que, en cap cas, l’augment sigui menor que l’actualització de l’IPREM, que ha estat del 8,7%. A banda de l’actualització, la Taula també considera indispensable acordar el model de revisió per evitar una congelació com la de l’última dècada.
 

Tipus de document
Entradeta

L’índex de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) està congelat des del 2010, a diferència del mateix barem estatal (IPREM). El llindar marca si una persona pot tenir accés a prestacions socials, com la renda garantida de ciutadania i ajuts per a la cobertura de necessitats bàsiques, i la quantitat a percebre.

Tipus de publicació
Àmbits d'intervenció
Data del document