La Taula del Tercer Sector Social: més de 18.000 persones estan en llista d’espera per una plaça en un servei o recurs social

 D'aquestes més de 18.000 persones que esperen tenir accés a una plaça en un servei o recurs social, 14.000 són persones grans i/o en situació de dependència, gairebé 4.800 persones amb discapacitat i 40 víctimes de violència masclista que volen accedir a un recurs d’habitatge, d’atenció diürna o d’acompanyament social a Catalunya. 

El document evidencia la manca d’informació sobre les llistes d’espera en les persones en situació de pobresa i les que tenen una problemàtica de salut mental, que incrementaria aquesta xifra, i també la llista d’espera en les persones migrants que és , bàsicament, burocràtica.

Tipus de document
Entradeta

Es desprèn del nou dossier 'Catalunya Social' que fa una radiografia dels serveis i prestacions socials més sol·licitades a Catalunya i el temps d’espera per accedir-hi.

Tipus de publicació
Àmbits d'intervenció
Data del document