L'atenció integrada sociosanitària: una perspectiva europea

L'atenció integrada social i sanitària és una prioritat per a la Unió Europea que, recentment, ha presentat l'European Care Strategy, que té com a objectiu garantir uns serveis d'atenció de qualitat, assequibles i accessibles, i millorar la situació tant de les persones que reben aquest suport com de les persones que l'ofereixen, siguin professionals o cuidadors informals. 

Actualment, els Departaments de Drets Socials i de Salut de la Generalitat estan dissenyant la futura Agència Integral Social i Sanitària, un òrgan que ha de millorar l'atenció a les persones, sobretot d'aquelles que tenen unes necessitats més complexes, com per exemple les persones grans, amb discapacitat o amb problemàtica de salut mental

Tipus de document
Entradeta

La relatoria recull els principals continguts tractats durant el debat 'Europa Social', celebrat a finals del 2022. Aborda un model d'atenció a les persones que dona una resposta integral i coordinada des del sistema social i sanitari i que s'està treballant a Catalunya.

Tipus de publicació
Àmbits d'intervenció
Data del document