Les entitats del tercer sector necessiten 1.400 habitatges socials abans de 3 anys per atendre els col·lectius en situació de vulnerabilitat

Actualment, compten amb 4.000 habitatges socials, més de la meitat a Barcelona i l’àrea metropolitana, en els quals viuen prop de 10.000 persones, un 40% més que fa 6 anys. Reclamen acords amb les administracions, amb les entitats financeres i la cessió de pisos de particulars com a vies per poder donar resposta a l’alta demanda, que ha crescut amb la pandèmia. 
 

Tipus de document
Entradeta

La Taula del Tercer Sector i Cohabitac presenten un informe que actualitza les necessitats que tenen les entitats socials i l’ús dels habitatges que gestionen. Les últimes dades són del 2015.

Tipus de publicació
Àmbits d'intervenció
Data del document