Les fundacions d'habitatge social i la garantia del dret a l'habitatge. Experiències de les illes britàniques

El document, elaborat per l'Oficina d'Internacionalització de la Taula del Tercer Sector Social, es fixa en el potencial de les fundacions d'habitatge social per donar resposta a les greus dificultats d'accés a l'habitatge. Tracta el model de les Housing Associations esteses per tota la Gran Bretanya i Irlanda, que promouen i gestionen habitatge social.

Tipus de document
Entradeta

Informe de l'Oficina d'Internacional de la Taula del Tercer Sector que analitza el model de les Housing Associations del Regne Unit i Irlanda en el marc de la problemàtica de l'habitatge a Catalunya.

Tipus de publicació
Àmbits d'intervenció
Data del document