L’LGBTI-fòbia estructural: la discriminació en l’accés als drets socials

Assenyala que l’LGBTI-fòbia és una problemàtica social que ha de ser tractada i corregida des de tots els àmbits on es produeixen les vulneracions i des de les mateixes institucions i estructures de la societat que desencadenen que certes persones es vegin legitimades a agredir o discriminar. 

Entradeta

La Taula del Tercer Sector Social de Catalunya presenta un nou dossier 'Catalunya Social' que explica quines són les principals barreres que es troben les persones LGBTI a l’hora d’accedir a drets socials essencials com el treball, l’habitatge, l’educació, la salut, la relació amb les administracions o la justícia.

Tipus de publicació
Data del document