L'LGTBI-fòbia entre infants i adolescents

Autor
Taula del Tercer Sector Social de Catalunya
Entradeta

El dossier se centra en l'assetjament escolar per orientació sexual, identitat i/o expressió de gènere, el principal motiu d’insult, burla o rebuig en els centres educatius. Els autors de l'informe són Cristian Carrer, coordinador tècnic de l’Observatori contra l’Homofòbia, i Francisca Cifuentes, coordinadora d’estudis i formació de l’Observatori Contra l’Homofòbia.

Tipus de publicació
Drets socials
Recursos per entitat
Data del document
OLD Nid
5179