La PINCat es posiciona sobre l'ús dels mòbils i les pantalles a l'escola

Les entitats de la Plataforma d'Infància de Catalunya defensen la idea de no prohibir l'ús dels diferents dispositius a les escoles sinó de regular l'esfera digital.

Content
Esquerra

La Plataforma d'Infància de Catalunya (PINCat) de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya ha consensuat un posicionament sobre l'ús dels mòbils i les pantalles a l'escola. Conscient de la complexitat del debat, i partint de la idea que la tecnologia impacta en els drets fonamentals de la infància i adolescència, les entitats socials que treballen en aquest àmbit defensen la idea de no prohibir l'ús dels diferents dispositius als centres escolars sinó de regular l'esfera digital. La PINCat assegura que les escoles poden ser espais on desenvolupar les seves competències digitals de forma segura i que el que cal és treballar la regulació de l'ús de les pantalles en el marc d'una estratègia digital del centre i de forma compartida amb altres agents educatius, com les famílies i els espais de fora de l'escola, per coordinar-se i complementar-se. 

Segons la PINCat, aquesta regulació ha d'estar en consonància amb la garantia del ple exercici del dret a l'educació, el desenvolupament de les competències digitals perquè infants i adolescents puguin participar de manera responsable en una societat digitalitzada i amb la garantia també que els centres educatius donin resposta a les necessitats de la infància en situació de vulnerabilitat. 

Les 8 propostes de la PINCat

1Donar veu directa a infants i adolescents en aquest procés.

 • Superar l'adultocentrisme que ha marcat aquest debat i comptar amb la participació dels nens, nenes i adolescents, preguntant-los directament com es posicionen amb relació amb aquest tema i reflexionant sobre els reptes i oportunitats del món digital, així com a l’hora d’establir les corresponents regulacions.

2. Educació i formació a famílies i entorns educatius.

 • Formació i coneixement dels drets de la infància als centres educatius i al conjunt de la comunitat educativa.
 • Impartir tallers i sessions d'informació per a les famílies sobre l'ús segur i responsable sobre els dispositius mòbils per part d'infants i adolescents.
 • Integrar programes de formació per al personal docent, incloent-hi la gestió efectiva del temps d'ús dels dispositius a l'aula.

3. Prevenció, especialment des de la petita infància.

 • Introduir programes educatius centrats en la prevenció des de les primeres etapes de l'educació, començant en l’etapa 0-3.
 • Promoure l'activitat física, el contacte amb la natura i altres formes de joc saludable com a part integral del currículum.
 • Fomentar i garantir l’accés a l’educació en el lleure com a part fonamental de la vivencialitat més enllà dels centres escolars.

4. Afavorir un acompanyament efectiu:

 • Fomentar la participació activa de les famílies en l'ús digital dels seus fills/es, proporcionant recursos i suport per a la supervisió i el diàleg.
 • Establir programes d'acompanyament entre alumnes de diferents edats per a fomentar la responsabilitat compartida.

5. Incrementar la formació en competències digitals.

 • Integrar programes d'educació digital dins el currículum escolar per a totes les edats.
 • Proporcionar formació contínua al professorat perquè puguin esdevenir guies efectives en l'ús responsable dels diferents dispositius digitals.

6. Minimitzar els riscos.

 • Establir polítiques d'ús responsable de dispositius mòbils a l'entorn escolar.
 • Implementar eines de filtratge i seguretat per protegir els nens, nenes i adolescents de continguts inadequats.
 • Fomentar la consciència sobre els riscos potencials d'un ús excessiu o inadequat dels dispositius.
 • Implicar la comunitat en la sensibilització, prevenció i elaboració de mesures reguladores de l’ús de pantalles.

7. Introduir el concepte de desconnexió digital.

 • Promoure la consciència sobre la importància de temps de desconnexió digital i regular-ho per assolir un benestar integral.
 • Establir períodes específics durant el dia escolar on els dispositius mòbils no estiguin en ús per fomentar la concentració i la interacció social.

8. Establir límits.

 • Definir clarament les pautes d'ús dels dispositius a l'aula.
 • Promoure activitats que ajudin a infants i adolescents a desenvolupar la tolerància a la frustració i a la resolució de  conflictes, fomentant un equilibri saludable entre l'ús dels dispositius mòbils i altres activitats.

Aquestes accions no només són aplicables a l'àmbit escolar sinó que també poden ser adaptades a altres esferes, com l'àmbit residencial. Amb aquest posicionament, la PINCat busca construir un entorn digital que sigui segur, equitatiu i respectuós amb els drets de la infància i adolescència, assegurant un desenvolupament educatiu positiu. Hi ha diferents entitats i òrgans, com el Consell Escolar de Catalunya, que també han emès els seus posicionaments. Per això, creu que cal un debat serè i aprofundit que tingui en compte la realitat social d’infants i joves que configuren una generació digital per entendre que no es pot tornar al món analògic.