A què s'ha destinat la inversió extraordinària en educació a Catalunya durant el curs 2020/2021?

S’ha fet públic l’informe ‘La inversió addicional en educació per l’adaptació al context de la Covid-19 a Catalunya: anàlisi del curs 2020-2021’, elaborat per la Plataforma de Infancia, de la qual la PINCAT en forma part, i Political Watch.

Content
Esquerra

Durant el curs escolar 2020/2021, a Catalunya es van invertir de forma extraordinària 501 milions d’euros per fer front a la Covid-19 en l’àmbit educatiu, un 7,2% més respecte del pressupost en educació del curs anterior a la pandèmia. Aquest percentatge se situa lleugerament per sota de la mitjana estatal, que és del 7,9%. És una de les dades recollides a l’informe ‘La inversió addicional en educació per l’adaptació al context de la Covid-19 a Catalunya: anàlisi del curs 2020/2021’, que s’ha fet públic avui dins el projecte “Cole seguro” de la Plataforma de Infancia (de la qual la Plataforma d’Infància de Catalunya de la Taula del Tercer Sector Social en forma part) i Political Watch. El document assenyala que, del total d’aquests fons extraordinaris destinats a l’educació a Catalunya, 7 de cada 10 euros provenen de la inversió estatal. A més, 1 de cada 3 famílies catalanes enquestades (30,8%) considera que l’aprofitament educatiu durant aquest curs ha estat inferior a altres cursos.

L’informe apunta que, a Catalunya, el 50,1% de la inversió extraordinària en educació s’ha dedicat a l’adaptació als protocols de la Covid-19, és el territori de l’Estat amb el percentatge més baix de fons extraordinaris en educació destinats a aquesta partida; el 30,4% a l’extensió de l’educació digital, percentatge que dobla la mitjana d’inversió en l’àmbit estatal, i el 19,5% restant de la inversió extra s’ha dedicat a garantir l’equitat educativa. Tanmateix, 2 de cada famílies consultades a Catalunya (43,1%) consideren que les mesures per assegurar aquesta igualtat d’oportunitats continuen sent insuficients. Aquesta opinió contrasta amb el fet que Catalunya està per sobre la mitjana estatal en inversió en equitat educativa. Catalunya és, junt amb Ceuta, la Comunitat Valenciana, Melilla i Múrcia, dels pocs territoris que ha invertit fons extraordinaris a l’adaptació i suport a les activitats extraescolars, en concret 20 milions d’euros. A més també ha estat de les poques comunitats que ha destinat recursos al suport a les escoles infantils (9,2 M€) i a reforçar el servei de transport escolar (15,7 M€).

També és important assenyalar que, gairebé 2 de cada 4 infants a Catalunya, han vist alterat el seu dret al descans al centre escolar per no poder sortir al pati a l’hora de l’esbarjo. A més, 4 de cada 5 famílies catalanes (86%) creu que les mesures adoptades poden impactar negativament en la salut mental i el benestar emocional dels infants.