Per un model d'atenció comunitària centrada en la persona

La jornada ha comptat amb experts europeus i més de 250 assistents.

Content
Esquerra

La Taula d'enittats del Tercer Sector Social de Catalunya ha organitzat aquest dimecres la jornada 'El Model d'Atenció Comunitària Centrada en la Persona' que s'ha celebrat a l'auditori de Mediapro. La jornada ha comptat amb l'assistència de més de 250 persones i s'ha celebrat en col·laboraicó amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Departament de Salut, Universitat Rovira i Virgili, Fundació Bancària “La Caixa”, Fundació Abertis, Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya i l’Institut Cerdà.

El model d’atenció comunitària centrada en la persona es fonamenta en els principis de dignitat, capacitat i autonomia de la persona. I ha estat definit com aquell model d’atenció “que promou les condicions necessàries per a la consecució de millores en tots els àmbits de la qualitat de vida i el benestar de la persona, partint del ple respecte a la seva dignitat i drets, als seus interessos i preferències, i a la seva participació activa.

La finalitat és assolir el màxim benestar per a la persona atesa, combinat amb la màxima independència i el major grau d’autocontrol possible sobre la seva pròpia vida quotidiana. Es pretén passar d’un model institucionalitzat, rígid i impersonal de prestació de serveis, a la prestació de suports que permetin desenvolupar en cada circumstància de la persona les respostes més flexibles i adequades a les seves necessitats vitals. Per això el model d’atenció comunitària centrada en la persona ha de ser integral, personalitzat i transversal en relació als diferents àmbits que l’afecten de forma rellevant. Un dels grans reptes del nou model és, justament, superar la visió fragmentada i els compartiments estancs en la prestació de serveis, per transformar el sistema en funció dels itineraris personals i la trajectòria vital de l’usuari.

Una estratègia de sector amb aquest objectiu ens ha de permetre, entre altres coses:

•        Diagnosticar millor les limitacions del model residencial i definir el nou model d’atenció comunitària

•        Conèixer, recollir i disseminar les bones pràctiques ja existents

•        Dissenyar plans sectorials o territorials per estendre la transició de model

•        Generar nous espais de coordinació i de gestió del procés de canvi

•        Contribuir a la millora dels serveis comunitaris ja existents

•        Impulsar la millora de les capacitats dels professionals i voluntaris

•        Sensibilitzar la ciutadania i els usuaris sobre les virtuts del nou model

•        Mobilitzar recursos per a la dotació o adaptació de les infraestructures necessàries: habitatges, serveis, etc.

En una primera fase, desenvolupada durant l’any 2017 i que s'ha presentat avui , l’Estratègia COM3 ha realitzat una aproximació al sistema actual d’atenció a les persones a Catalunya, per diagnosticar el grau de proximitat respecte al model comunitari centrat en la persona. I, més enllà de la necessària participació de les entitats socials de la Taula del Tercer Sector, ha rebut també l’assessorament d’un grup d’experts i acadèmics.

Dreta
Adjunts
Banner

Destacats