El document recull les propostes de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya per a les eleccions municipals del 28 de maig de 2023. 
Propostes electorals
En aquest primer quadern, es recullen continguts útils sobre els actors, els processos i les agendes europees relaciones amb l'àmbit social i el treball al tercer sector social. En concret, sobre el funcionament institucional la Unió Europea, l'actualitat social i les prioritats de l'agenda europea i amb recursos pràctics per construir una…
Documents, Guies i manuals
“Un altre mes que acaba i una altra oportunitat que perden les persones en situació d’emergència social, i que reben la renda garantida de ciutadania, per disposar de més diners de butxaca per afrontar l’encariment dels productes bàsics” lamenta la Taula. Defensa que, en un moment d’incertesa econòmica tan gran, els pressupostos són vitals per…
Notes de premsa
La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya i Ivàlua (Institut Català de Polítiques Públiques) han creat una infografia que facilita a  les entitats socials com poden incorporar la perspectiva de gènere a les seves avaluacions.
Documents
Aquesta guia de fons europeus reuneix informació, consells i suggeriments per a la participació d'entitats del Tercer Sector Social en projectes europeus i detalla els programes més rellevants per a les organitzacions.  El document va ser compartit per la Taula del Tercer Sector i BLINK en la jornada sobre 'Fons Europeus i Tercer Sector'…
Guies i manuals
Aquesta presentació recull informació sobre la nova tanda de convocatòries dels programes INTERREG: programes europeus amb perspectiva de cooperació territorial, i d'interès per les entitats socials catalanes. El document se centra en els següents programes:
Guies i manuals
La millora de les prestacions socials i l’accés als drets socials; la reducció de les traves burocràtiques; el desplegament del conveni que regula la pobresa energètica i del pla que dignifica i modernitza els serveis socials; l’erradicació de la pobresa infantil i l’abordatge del sensellarisme en són algunes de les prioritats més destacades.…
Notes de premsa
El debat ha comptat amb les experiències europees d’Escòcia i els Països Baixos, així com l’aportació de la Comissió Europea. Actualment, a Catalunya s’està dissenyant l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària que ha de millorar l’atenció a les persones sobretot de les que tenen unes necessitats més complexes.
Notes de premsa
"Ara més que mai és imprescindible que els partits polítics es posin d’acord per aprovar uns nous pressupostos de la Generalitat perquè sinó aquesta mesura social no es podrà aplicar" remarca la Taula. A banda de l’increment, les entitats socials recorden al Govern que és primordial acordar un model de revisió per evitar una congelació com la de l…
Notes de premsa
La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya a través de m4Social, el seu projecte d’innovació digit
Notes de premsa