Un 25% dels participants han donat per primera vegada i un de cada tres persones ha estat menor de 35 anys.

Salut i Afers Socials signen un conveni per treballar més en xarxa.

Alsina presentar l'informe de presidència dels primers 3 mesos de mandat.

“Cal garantir l’equitat i la igualtat en l’accés a les activitats que van més enllà del sistema educatiu reglat”

El projecte ‘David’ treballa en l’atenció socio-jurídica a persones en processos penals o penitenciaris.

El nostre sistema de benestar encara presenta molts reptes per poder fer decréixer les desigualtats i la injustícia en la nostra població. L’objectiu d’assolir un país socialment més just es fa encara més difícil sense un Tercer Sector fort. 

L'Ajuntament destinarà més de 50 milions d'euros per afrontar les desigualtats socials de la ciutat.