Accessibilitat digital: Les TIC per a tothom - 2ª edició

Aquesta guia té dos eixos principals. Per una banda, un recull de bones pràctiques per a un disseny d’aplicacions mòbils i de pàgines web accessibles per a tothom, i recomanacions per elaborar continguts accessibles. Per altra banda, es presenten quatre casos d’èxit on s’han desenvolupat solucions accessibles i on la participació de l’Administració Pública i de les entitats socials, han estat clau perquè les solucions fossin dissenyades d’acord amb les necessitats dels usuaris.

Tipus de document
Entradeta

Una guia que recull bones pràctiques per a un disseny d’aplicacions mòbils i de pàgines web accessibles per a tothom i presenta quatre casos d’èxit on s’han desenvolupat solucions accessibles.

Tipus de publicació
Àmbits d'intervenció
Data del document