"És impossible desenvolupar i consolidar polítiques socials de lluita contra la pobresa, exclusió i desigualtats, garantir la sostenibilitat de les entitats i millorar les condicions laborals de les treballadores amb legislatures inestables i curtes"

Afirma que avançar la finalització de la legislatura, just quan s’han de consolidar polítiques i mesures clau, és un desencert. Adverteix que, estan en risc o decauen, iniciatives i normatives de reforç del sistema de drets i protecció social: el traspàs de la gestió de l’ingrés mínim vital a Catalunya, l’Estratègia de Lluita contra la Pobresa Infantil, la proposició de llei per erradicar el sensellarisme, la proposició de llei per modificar la Renda Garantida de Ciutadania i el projecte de llei de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària, entre altres.

Tipus de document
Entradeta

Lamenta que, una vegada més, la inestabilitat política tindrà un impacte directe en les persones en situació de vulnerabilitat i en les entitats socials que les atenen i acompanyen i les treballadores del sector.

Tipus de publicació
Àmbits d'intervenció
Data del document