Infància i pobresa

El document recull quin és el marc jurídic de protecció i garantia de drets de la infància en situació de pobresa i propostes per avançar en l'erradicació de la pobresa infantil.

Tipus de document
Entradeta

Propostes de la Plataforma d'Infància de Catalunya (PINCAT) per lluitar contra la pobresa infantil.

Tipus de publicació
Àmbits d'intervenció
Data del document