Internet, dret fonamental: Propostes per reduir la bretxa digital i social

L’objectiu és exposar l’estat de la qüestió respecte al reconeixement del dret a internet, d’una banda, i d’altra banda trobar elements inspiradors per a posteriorment elaborar una estratègia d’incidència completa, informada i, en la mesura del possible, amb la base legal per a garantir el dret a Internet a Catalunya.

Tipus de document
Entradeta

El següent document recull la presentació utilitzada per Roger Civit, director de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya en el marc de l’m4Social day 2021. En la presentació es recullen els principals aspectes que inclou l’informe “Internet, Dret fonamental: propostes per a reduir la Bretxa Digital i Social”. 

Tipus de publicació
Àmbits d'intervenció
Data del document