La pobresa en les dones: el precari equilibri del treball i la conciliació

El dossier mostra que, malgrat l’augment de les dones en el mercat laboral, les desigualtats de gènere no  està disminuint. La taxa d’ocupació de les dones ha augmentat un 25% en els últims 20 anys però, en paral·lel, la bretxa de gènere no està millorant. La principal causa és el rol de gènere que comporta que les dones tinguin treballs més precaris perquè continuen adaptant la feina a les necessitats de la família i, en conseqüència, el risc que tenen de caure en la pobresa i l’exclusió creix.
 

Entradeta

La Taula del Tercer Sector Social de Catalunya presenta un nou dossier 'Catalunya Social' que analitza les desigualtats estructurals que pateixen les dones al mercat de treball i l’impacte de les últimes dues crisis, la del 2008 i la Covid-19, en termes de pobresa, conciliació i organització del treball remunerat i no remunerat.

Tipus de publicació
Àmbits d'intervenció
Data del document