La Taula del Tercer Sector alerta que la situació econòmica de les entitats socials està “extremadament tensada” per la lentitud burocràtica de la Generalitat

No s’han cobrat diverses subvencions de projectes i activitats desenvolupades i estan avançant 65 milions d’euros. Demana que el Govern posi en marxa, de manera urgent, la creació d’un grup de treball mixt amb el tercer sector social per avançar conjuntament en la millora del sistema de finançament.
 

Tipus de document
Entradeta

Avisa que la tensió de tresoreria és “extrema” a causa dels endarreriments en les resolucions i els cobraments. 
 

Tipus de publicació
Àmbits d'intervenció
Data del document